Izplūdes sistēma

Profesionālas izplūdes sistēmas

Ja jums ir nepieciešama jauna izplūdes sistēma, tad, visticamāk, jums tā ir nepieciešama nekavējoties. Mūsu pārdošanas darbinieki palīdzēs jums atlasīt atbilstošos produktus, un mūsu mehāniķi jūsu automašīnā nekavējoties uzstādīs jaunās sistēmu. Pasaulē labākie izplūdes sistēmu ražotāji garantē mūsu izplūdes sistēmu kvalitāti. Auto atgāzes satur, piemēram, oglekļa monoksīdu, kas ir gāze bez smaržas, taču šī gāze ir toksiska. Izplūdes gāzes ir arī ļoti karstas, kad tās izdalās no cilindriem, tādēļ ir svarīgi, lai būtu nebojāta un cieši noslēgta izplūdes sistēma.

Izplūdes sistēma

Transportlīdzekļa izplūdes sistēmai ir divi svarīgi mērķi: tam ir jāvirza karstas izplūdes gāzes ārpus dzinēja, neapdraudot cilvēkus automašīnā, un tam ir jāapslāpē to augstspiediena gāzu radīti trokšņi, kas izplūst no cilindra. Izplūdes gāzēm jāizdalās no transportlīdzekļa cilindra tik efektīvi, cik iespējams, un tādā veidā, lai cilindrā varētu iepildīt pēc iespējas vairāk jaunas degvielas. Ja cilindrā paliek gāzes, dzinēja jauda samazinās.

Izplūdes sistēma kā skaņas slāpētājs

Degvielai sadegot, izveidojušās gāzes rada spiedienu, un, kad tiek atvērts izplūdes vārsts, karstāsgāzes ar augstu spiedienu ieplūst izplūdes sistēmā. Spiediena vilnis rada spēcīgu skaņu. Spiediena viļņi no dzinēja izplūdes sistēmā nonāk tūkstošiem reižu minūtē, un šāds trokšņa daudzums būtu kaitīgs gan videi, gan cilvēkiem. Iesākumā spiediena vilnis ieplūst izplūdes gāzu sistēmā ātrāk par skaņas ātrumu, bet izplūdes sistēmā tas kļūst lēnākas, tādēļ troksnis samazinās.

Slāpētāja mērķis izplūdes sistēmā ir samazināt atgāzu spiediena viļņus  un tādējādi samazināt transportlīdzekļa troksni. Vieglo automobiļu un motociklu maksimālo trokšņu līmeni nosaka noteikumi un tiesību akti par transportlīdzekļiem. Gāzes plūsmas ātrums slāpētājā var samazināties, paplašinot telpu un izmantojot nodalījuma sienas. Vietas paplašināšanās dēļ plūsmas pretestība, ko izraisa nodalījuma sienas, nav pārāk liela.