Datorizēts līdzinājums

Stūres sistēmas kvalitātes prasības var tikt īstenotas, pielāgojot riteņu centrējumu

Ir dažas vispārējas prasības saistībā ar transportlīdzekļa stūres sistēmu. Pagriezieniem ir jābūt kontrolētiem, un stabilitātei līkumos un stūres darbībai jābūt labai. Stūrei jābūt pašcentrējošai jebkurā ātrumā. Nākamā kvalitātes prasība — riepu nodilumam jābūt tik minimālam, cik vien iespējams. Šos aspektus var kontrolēt, regulējot automašīnas riteņu centrējumus.

Centrējuma koriģēšana ir viena no svarīgākajām apkopes procedūrām

Riteņu centrējuma regulēšana nodrošina, ka visas riepas ir paralēli kustības virzienam. Citiem vārdiem sakot, transportlīdzekļa balsta leņķis ir nulle grādu. Priekšpiedziņas transportlīdzekļu balsts parasti iegriež riepas pozīcijā ar priekšējo pusi uz iekšu. To var kompensēt, nedaudz pagriežot tos uz ārpusi. Transportlīdzekļos ar aizmugurējo piedziņu rites pretestība mēdz pagriezt riteņus ar priekšpusi uz āru, tādējādi, lai kompensētu to, riteņi jāpagriež uz iekšpusi. Transportlīdzekļa priekšējo riteņu pozīcijas maiņa pielāgo kustības virzienu paralēli ceļam, novēršot automašīnas braukšanu uz vienu pusi braukšanas sākumā. Vairumam Vianor darbnīcu ir modernas centrēšanas iekārtas, ar ko noteikt un novērst stūres ģeometrijas defektus.

Transportlīdzekļa riteņu centrējuma noregulēšana ir viena no vissvarīgākajām apkopes procedūrām, jo tas samazina nevienmērīgu riepu nodilumu un uzlabo transportlīdzekļa vadāmību. Ja netiek veiktas nepieciešamās korekcijas, riepas drīz vien var kļūt nelietojamas. Jūsu riteņu centrējums var tikt izjaukts, ja braucat pa ceļa apmalēm vai bedrēm lielā ātrumā. Parasti izmaiņas riteņa centrējumā vispirms ietekmē riepu nodilumu, un stūrēšana uzreiz var netikt ietekmēta. Riteņu centrējums jāpārbauda nekavējoties, lai izvairītos no būtiskiem bojājumiem. Turklāt, ja uz automobiļa šasijām ir nomainītas daļas, riteņu centrējums ir jāpārregulē.

Riteņu centrēšana praksē

Lai vislabāk nocentrētu riteņus, transportlīdzeklim jāatrodas uz līdzenas virsmas gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā. Transportlīdzekļa riepu spiedieniem jābūt pareiziem, un vadības bloks, stūres savienojumi un riteņu gultņi nedrīkst būt vaļīgi. Ja kaut kas no minētā ir vaļīgs, mērīt centrējumu nav jēgas. Arī diskiem jābūt taisniem.

Riteņu centrēšana sākas ar transportlīdzekļa uzbraukšanu uz centrēšanas ierīces un vizuālu stūres savienojumu un riteņu gultņu stāvokļa novērtēšanu. Riepu spiediens ir noregulēts saskaņā ar ražotāja specifikācijām, un, ja nepieciešams, ražotāja noteiktā kravnesība ir norādīta transportlīdzekļa iekšpusē. Mērīšana sākas, novietojot sensora spailes uz riteņiem un pārbaudot, vai ir atšķirība starp skavām un disku. Mērījumi tiek veikti saskaņā ar centrēšanas ierīces programmu. Regulēšana parasti sākas aizmugurējās asīs, bet priekšpuse tiek pārbaudīta pēdējā, jo riteņu priekšpusi ietekmē citu leņķu pieregulēšana. Tas pats attiecas uz priekšējām asīm.