Apskates pakalpojumi

Transportlīdzekļa stāvoklim ir tieša ietekme uz tā drošību. Tādēļ, ja netiek veikta ikgadējā apkope, ir svarīgi, ka transportlīdzeklis tiek pārbaudīts reizi gadā. Šī apskate nodrošina, ka esat informēts par automašīnas stāvokli un varat ātrāk labot tās nepilnības pat apskates laikā. Varat arī pieprasīt transportlīdzekļa remontdarbu izmaksu tāmi.

Šī apskate ir ļoti plaša; tā ietver ārējo un iekšējo gaismu, drošības siksnu un cita drošības aprīkojuma un dzinēja nodalījuma apskati.. Vēl tiek pārbaudīta transportlīdzekļa piekare, asis, riepas, izplūdes sistēma un riepu spiediens. Ņemot vērā, ka akumulators ir viens no galvenajiem mūsdienīga auto komponentiem, arī tas apskates laikā tiek pārbaudīts. Visbeidzot, lai redzētu, kā tas darbojas, ar transportlīdzekli tiek veikts izmēģinājuma brauciens.

Dažās darbnīcās tiek mērīts arī izplūdes gāzu apjoms (benzīna dzinējiem un dīzeļdzinējiem). Pārbaudiet pakalpojuma pieejamību darbnīcā.

Neaizmirstiet, ka jūsu automašīna ir jāpārbauda servisā vismaz reizi gadā. Vianor nodrošina plašu profesionālu transportlīdzekļu apkopes servisu. Aizvediet savu automašīnu uz tuvāko Vianor darbnīcu, lai veiktu apkopi vai apskati.