Kas notiek ar jūsu riepām pēc to izmantošanas?

Riepas nedrīkst nodot izgāztuvēs. Ir pieejamas vairākas lietoto riepu utilizācijas iespējas, un daudzās valstīs ir ieviestas riepu pārstrādes procedūras. Pārstrādes praktiskā īstenošana atšķiras atkarībā no valsts.

Pārstrādi nodrošina importētāji un ražotāji

Beļģija, Čehija, Somija, Francija, Grieķija, Ungārija, Norvēģija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija un Zviedrija

Ražotāji maksā noteiktu nodokli valstij, kas nodrošina pārstrādi.

Dānija, Latvija un Slovākija

Katrs uzņēmums var izlemt, kā nodrošināt pārstrādi atbilstoši likumā noteiktajām prasībām.

Austrija, Vācija, Īrija, Šveice un Lielbritānija

Nodilušo riepu izmantošana citā veida

Izmestās riepas nebūt nav nevērtīgas — tās tiek pārstrādātas dažādu veidu izstrādājumos. No jūsu vecajām riepām var tikt izgatavota saistviela asfaltā, pa kuru braucat ar savām jaunajām Hakkapeliitta riepām, vai arī trokšņa barjera, kas pasargā jūsu māju no šosejas radītā trokšņa.

Lūdziet riepu izplatītāju sniegt jums pārstrādes norādījumus.

Riepu dzīves cikls

Dzīves cikls ir dažādie izstrādājuma stāvokļi no ražošanas līdz lietošanai un ekspluatācijas pārtraukšanai, jeb, citiem vārdiem sakot, no izejvielām līdz atkritumiem. Riepas dzīves cikls sākas ar kaučuka koku kādā no dienvidu puslodes valstīm, piemēram, Indonēzijā vai Taizemē. Dzīves cikls ietver izejvielu un izstrādājumu ražošanu, uzglabāšanu un daudzus transportēšanas posmus. Riepas faktiskais dzīves cikls beidzas, piemēram, kad riepa tiek saspiesta un izmantota zemes būvdarbos. Dzīves ciklu var aptuveni sadalīt četrās daļās.

  1. Ražošanas līdzekļu, piemēram, izejvielu un enerģijas, ieguve un ražošana
  2. Riepas ražošana
  3. Riepas lietošana
  4. Lietoto riepu utilizācija

Vairākums riepu ietekmju uz apkārtējo vidi rodas riepu lietošanas laikā. Svarīgākā ietekme lietošanas laikā ir saistīta ar transportlīdzekļa degvielas patēriņu. Degvielas patēriņu var samazināt, samazinot riepu svaru un rites pretestību, tādējādi samazinot izplūdes gāzu emisijas līmeni un siltumnīcefekta gāzu veidošanos. Taču vissvarīgākais faktors, kas ietekmē izplūdes gāzu emisijas līmeni, ir vadītāja braukšanas stils. Ekonomisks braukšanas stils var samazināt degvielas patēriņu par 10–20 procentiem.