Slapjdraņķis un akvaplanēšana

vesiliirto.jpgCeļu risēs sakrājies lietusūdens apgrūtina braukšanu. Dziļas rises rada lielu akvaplanēšanas risku, taču uzmanīgs braukšanas stils un labs protektors var to samazināt.

Jaunas riepas ir vislabākais līdzeklis pret akvaplanēšanu. Protektora raksts, kas novada ūdeni no riepas un ceļa saskares virsmas, ir efektīvākais līdzeklis akvaplanēšanas novēršanai. Saskaņā ar testu rezultātiem, veicot pagriezienus ar nodilušām riepām (protektora dziļums mazāks nekā 1,6 mm), akvaplanēšana sākas, kad ātrums sasniedz 76 km/h (47 jūdzes/h), taču ar jaunām riepām akvaplanēšana sākas, kad ātrums sasniedz 96 km/h (60 jūdzes/h).