Riepu uzpildes spiediena pārbaude

rengaspaineet.jpgPIEZĪME. Riepu uzpildes spiediens vienmēr ir jāmēra, kad riepas ir aukstas.

Temperatūra būtiski ietekmē riepu uzpildes spiedienu. Temperatūra siltā garāžā var būt pat par 30 ºC (86 ºF) augstāka nekā āra temperatūra. Ja riepu uzpildes spiediens ir nomērīts garāžā, tas ir pārāk zems āra temperatūrai.

Piemērs. Temperatūra garāžā ir 20 ºC (68 ºF), bet āra temperatūra ir –10 ºC (14 ºF). Ja spiediens tiek pielāgots garāžā, riepu uzpildes spiedienam ir jābūt par 4,35 psi augstākam nekā ieteicamā vērtība, lai nodrošinātu pareizu spiediena līmeni āra temperatūrā.

Temperatūras ietekme uz pasažieru automašīnas riepu uzpildes spiedienu ir aptuveni 1,45 psi/10 ºC (14 ºF).

Papildus pareizam riepu uzpildes spiedienam vadītājiem ir jānodrošina arī tas, lai automašīnai būtu pareizi uzstādītas vienvirziena riepas. Bultiņa uz sānu malas norāda griešanās virzienu.

Lai pagarinātu riepu kalpošanas laiku, priekšējās un aizmugurējās riepas var pārlikt no vienas ass uz otras ik pēc 5000–10 000 km (3000–6000 jūdžu).

Tādējādi riepas nodils vienmērīgi, un tām būs līdzīgas nodiluma atšķirības.

Mēs iesakām iebraukt ar M+S apzīmētās ziemas riepas, pirmos 500 km (300 jūdzes) veicot bez straujas ātruma palielināšanas un bremzēšanas. Saudzīga iebraukšana uzlabo radžu izturību: radzes cieši iegulst savās vietās un neizkrīt no riepām.