Maksimāla nobraukuma nodrošināšana

Riepu stāvoklis būtiski ietekmē braukšanas drošību. Ievērojot šos piecus galvenos noteikumus, varat nodrošināt maksimālu nobraukumu, drošu braukšanu un ilgāku riepu kalpošanas laiku.

  1. pidenna-kayttoikaa.jpgRegulāri pārbaudiet riepu uzpildes spiedienu. Nevienmērīgs riepu uzpildes spiediens ietekmē transportlīdzekļa braukšanas īpašības un izraisa nevienmērīgu riepu nodilumu.
  2. Mainiet riepu pozīciju, pārvietojot tās no vienas ass uz otru ik pēc 5000–10 000 km (3000–6000 jūdžu), riepas dažādās pozīcijās nodilst atšķirīgi. Nomainot riepas, noteikti pārbaudiet riepu uzpildes spiedienu.
  3. Pārliecinieties, ka uzmontējat riepas atbilstoši griešanās virziena marķējumam uz riepas malas. Ja riepas ir uzmontētas pretēji norādītajam griešanās virzienam, to braukšanas īpašības nav optimālas visos apstākļos.
  4. Brauciet vienmērīgi. Strauja bremzēšana un sānslīde saīsina riepu kalpošanas laiku, jo īpaši tas attiecas uz riepām ar radzēm.
  5. Nomainot riepas, pārbaudiet, vai vecās riepas nav nevienmērīgi nodilušas. Pareizi uzmontētas un saudzīgi lietotas riepas nodilst vienmērīgi. Ja riepas ir nodilušas nevienmērīgi, nododiet automašīnu specializētā remontdarbnīcā automašīnas braukšanas leņķu mērījuma veikšanai un riepu montāžai un balansēšanai.